Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009 00:00

Σύγχρονη καλλιέργεια της ελιάς

Η ιστορία της ελιάς ανάγεται σε χρόνια προ της οργανωμένης ζωής του ανθρώπου στη γη. Η καλλιέργεια της ελιάς ήταν γνωστή 4000 έτη π.Χ.

Κατηγορία Προϊόντα