Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009 00:00

Το λάδι στην αρχαιότητα

Ανάμεσα στα καρποφόρα δέντρα  της  ελληνικής φύσης που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία, στην κοινωνική εξέλιξη, αλλά  και στη  λατρεία, στις  δοξασίες και στα  έθιμα, την πρώτη θέση κατέχει η ελιά.

Κατηγορία Ιστορικά

 Για τους Θάσιους το ελαιόλαδο αποτελούσε ένα βασικό διατροφικό στοιχείο από των αρχαιοτάτων χρόνων. Αυτό επίσης αποτελούσε τροφή στους λαούς της Μεσογείου από τους προϊστορικούς χρόνους.

Κατηγορία Προϊόντα