Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009 00:00

Ο ορυκτός πλούτος της Θάσου

Η Θάσος γεωλογικά ανήκει στην κρυοταλλοσχιστώδη μάζα της Ροδόπης και δομείται από μεταμορφωμένα Παλαιοζωικά Μεσοζωικά πετρώματα και ιζήματα του Νεογενούς και Τεταρτογενούς.
Κατηγορία Προϊόντα