Το φαινόμενο της πειρατείας συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση και την ανάπτυξη της ναυτιλίας. Από τότε που οι άνθρωποι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στα θαλάσσια ταξίδια —όχι μόνον «κατ εμπορίαν» αλλά και «θεωρίαν»— έχουμε μαρτυρίες για αρπαγές και ληστείες στο θαλάσσιο χώρο.

Published in historic
Sunday, 21 June 2009 00:00

Turkish Occupation

Thassos was occupied by the Turks in 1455, two years after the fall of Constantinople, when Mohamed II organized an expedition against the Aenos peninsula, while at the same time he sent ten ships to Thassos, Samothrace and Imvros.

Published in History
Sunday, 21 June 2009 00:00

Frankish and Venetian rule

When Constantinople was occupied by the Franks, Thassos was given to Enrico Dandolo, doge of Venece (1204). From then on, a number of conquerors cast an envious eye on the beautiful island.

Published in History