Πληροφορίες

Πληροφορίες

Αξίζει να επισκεφτείτε

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009 00:00

Η Θάσος διαθέτει σημεία φυσικής ομορφιάς και ιστορικής αξίας που μπορείτε να επισκεφτείτε κατά την παραμονή σας.