Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009 00:00

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς

 η Βιολογική Γεωργία μπορεί να ορισθεί ως ένα σύστημα διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που συνεπάγεται σημαντικούς περιορισμούς στην χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών λιπασμάτων ή φαρμάκων.

Κατηγορία Προϊόντα