Η Θάσος γεωλογικά ανήκει στην κρυοταλλοσχιστώδη μάζα της Ροδόπης και δομείται από μεταμορφωμένα Παλαιοζωικά Μεσοζωικά πετρώματα και ιζήματα του Νεογενούς και Τεταρτογενούς.
Published in Products
Saturday, 20 June 2009 00:00

Natural Resources

Thassos has some of the richest soils between the Aegean islands. Fruits, honey, olives, olive oil and wine are some of the most famous products, not only in Greece, that the island has to offer. The big forest fires in the 80s, destroyed the largest part of the pine forests resulting in the extinction of the wolf and the jackal, whose numbers were already zero. Nowadays in Thassos you can find foxes, hares, badgers and few smaller mammals (May 2010: emails-argue recieved, from local people that they say there are no foxes in island ).

Published in Info